Odpowiedzialność wspólników byłej spółki

Konsekwencje zwiększania się szkody na

Jeśli zaś chodzi o cel udzielonego kredytu to po pierwsze Sąd Okręgowy słusznie wskazał, że powodowie nie wykazali aby M. P. (1) słyszał o uzgodnieniach pomiędzy powodami a J. N. (1). Po drugie zaś, M. P. (1) przesłuchany jako świadek zeznał, że nic mu o tym nie wiadomo aby pozwany wyciągał negatywne konsekwencje w stosunku do klientów, którzy nie wykorzystali kredytu na cel wpisany w umowie, to jest na działalność gospodarczą.


W ocenie Sądu Apelacyjnego nie można czynić zarzutu powodowej Spółce, że swoim postępowaniem doprowadziła do wydania Spółce (...) towaru na kwotę około 800.000 zł w sytuacji, kiedy Spółka (...) nie regulowała płatności. Zauważyć należy, że współpraca Spółki (...) z H. (P.) trwała od jakiegoś czasu i Spółka wywiązywała się z wcześniejszych zobowiązań. Podmioty gospodarcze prowadząc działalność muszą też kierować się pewną dozą zaufania wobec swoich partnerów biznesowych, gdyż w przeciwnym razie żadna współpraca nie byłaby możliwa.

opinie o kancelariach adwokackich w lodziSkoro szkoda powodów (w tym i apelującej) wywodzona była z nieuzyskania prawa do spornej nieruchomości, nie było przeszkód do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa przed rozpoznaniem (ponownym) wniosku o ustanowienie wieczystego użytkowania. Powodowie wystąpili z nim natomiast dopiero w lipcu 2010 r., a więc blisko 13 lat po upływie terminu przedawnienia. Zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwany Skarb Państwa, reprezentowany przez Wojewodę (...), okazał się więc być skuteczny. polecani adwokaci z Lodzi

Wystawiony tytuł wykonawczy dotyczył zobowiązania z tytułu niespłaconego kredytu i należności ubocznych wynikających z umowy kredytu z dnia 7 stycznia 2010 r. Na podstawie tego tytułu prowadzona jest aktualnie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim M. K. egzekucja w sprawie o sygn. akt KM 6633/11. Powodowie,jako dłużnicy, w związku z tym wpłacają komornikowi co miesiąc kwotę 4.000 zł.

Today, there have been 2 visitors (3 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free